Mestská vila objemovo korešponduje s okolitou zástavbou tým, že ukrýva zhruba tretinu svojho programu do podzemného podlažia, ktoré presvetľuje jedinečné patio pod úrovňou terénu.
 
Samotná vila pozostáva z troch podlaží. Každé reprezentuje odlišnú organizáciu priestoru (otvorené spoločenské podlažie, mriežka súkromných miestností, sústava priechodných miestností). Všetky podlažia prepája charakteristické točité schodisko umiestnené mimo štvorcový pôdorys ústrednej časti domu.
 
Ďalšími špecifickými prvkami domu, ktoré doplňujú základný kubický objem, sú západná “účelová fasáda” tvoriaca filter medzi ulicou a interiérom a pultové prestrešenie označujúce vstup do domu na jeho severnej strane.
 
Rok realizácie: 2021
Ateliér: PLURAL, LABAK
Architekti: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov
Krajinný architekt: Michal Marcinov
Iné: Katarína Kyselová – statika, Samuel Šimonovič – oceľové konštrukcie
Generálny zhotoviteľ: IDEÁLNE DOMY, s. r. o.
Foto: Tomáš Turek