Sklo je fascinujúci materiál, s ktorým si dokážete vybudovať intenzívny vzťah. Materiál, ktorý vždy vyzerá inak: či je pohár prázdny, plný, a čoho plný, aké je svetlo, na akom pozadí je, či ho niekto drží v ruke, a kto ho drží? Stále rovnaký, vždy iný. Fotiť ho je náročná turistika, brúsi trpezlivosť a vyzerá takto. Zoznámte sa: ručne/ústami fúkané poháre na vodu Květná 1794.