Spravovanie sociálnych sietí 

 1. Komunikačná stratégia
  – nastavenie komunikačnej stratégie – ako, kedy a čo komunikovať, príprava krízovej komunikácie (čo sa bude diať v prípade zrušenia/presunutia podujatia)
  – komunikácia so subdodávateľmi – možnosť propagácie vystavovateľov prostredníctvom príspevkov na profile (podobne, ako ste fungovali minulý rok)
  – môžeme si detailnejšie prejsť cez telefón/videohovor 

 2. Obsahový plán
  – mesačný plán kedy a čo postovať (typ príspevku)
  – 4 – 5 príspevkov týždenne na každú sociálnu sieť (prispôsobený obsah samostatne na FB a na IG)

 3. Kreatíva – samotná príprava obsahu + naplánovanie príspevkov + moderovanie stránky
  – príprava a uverejňovanie statusov, fotogalérii a iných príspevkov na sociálne siete Facebook a Instagram
  – možnosť spolupráce s grafičkou, fotografom a videomakerom
  – denná komunikácia s fanúšikmi v komentároch a správach
  – práca s publikom cez ankety a denné stories

 4. Reklamná kampaň
  – nastavenie a spustenie reklamnej kampane podľa vopred odsúhlaseného rozpočtu (rozpočet závisí od výsledkov, ktoré očakávate – čím viac sa minie na reklamu, tým viac ľudí dokáže kampaň zasiahnuť) 
  – kampaň zacielená na vybrané publikum (regionálne, vekovo a záujmovo vyhranená tak, aby zasiahla potenciálnych návštevníkov podujatia, potenciálnych zákazníkov e-shopu…)
  – platby za reklamu odchádzajú spravidla priamo z klientovej platobnej karty (z reklamného účtu, do ktorého budete mať komplexný prístup)
  – prípadná komunikácia/dohodnutie spolupráce s vytipovanými, vopred schválenými influencermi

 5. Reportovanie výsledkov
  – prehľad návštevnosti, interakcií, dosah reklamnej kampane
  – na mesačnej báze

Máte otázky?

zuzana@naspriestor.sk  

0902 065 336